psicologoenburgos.es

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost slovenije

inicio

pravice slovenske manjšine v italijizakaj zardimojaz že vem zakajgardsko jezero kaj pogledatiprogrami kot partisslovenske polnjene testeninethe balm slovenijarezultati ljubljanskega maratona 2015slovenske železnice prodajazwcad slovenija

I & Hipnosis. Avda. Cantabria Nº 41 09006 Burgos. Tlfs. 639 954 290 / 947 100 669

Google+

contador de visitas en mi web

Google+

Google+

Centro de Psicología Sanitaria & Hipnosis

 

Analysis of derelict sites in selected municipalities of
sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost slovenije Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije: Degradirana območja : [Ciljni raziskovalni program (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"] : zaključno poročilo: Authors: Metka Špes, Marko Krevs, Barbara Lampič, Irena Mrak, Matej Ogrin, Dušan Plut, Katja Vintar Mally, Ana Vovk Korže: Publisher

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno
sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost slovenije Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije: Degradirana območja : [Ciljni raziskovalni program (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"] : zaključno poročilo: Avtorji: Metka Špes, Marko Krevs, Barbara Lampič, Irena Mrak, Matej Ogrin, Dušan Plut, Katja Vintar Mally, Ana Vovk Korže: Založnik

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot …
sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost slovenije regiji Jugovzhodna Slovenija. Kriteriji za določitev obravnavanih degradiranih območij so skladni s projektom ‘Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije’, katerega naročnik je Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, nosilka pa dr. Metka Špes. 2. METODE DELA

Marko Krevs | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost slovenije Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si. Metka Špes (10.2010-09.2012). Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije .

SLOVENIJA INOBLIKOVANJE SONARAVNE RAZVOJNE STRATEGIJE
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Po avtorjih Metka Špes, Marko Krevs, Barbara Lampič, Irena Mrak, Matej Ogrin, Dušan Plut, Katja Vintar Mally, Ana Vovk Korže. O knjigi. Recenzije. Uporabniške recenzije. Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Dušan Plut: Nizkoogljična Slovenija – sonaravne …
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije, MGRT, ARRS, 2011-2012 (sodelovanje) 2008-2009 koordinacija projekta bilateralnega sodelovanja med Oddelkom za geografijo FF UL in Geografsko fakulteto Univerze v Beogradu

Datum zagovora Študent Naslov projektne naloge Pedagoški
Sanacija starih okoljskih bremen. Stara okoljska bremena predstavljajo močno onesnažena območja, je enako pomembno kot urejanje in nadzorovanje sedanjih ali prihodnjih obremenitev okolja. Gre za zahtevno področje delovanja, saj so to običajno kompleksna onesnaženja večjih razsežnosti.

SONARAVNA SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN KOT TRAJNOSTNO
sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost slovenije Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije, Degradirana območja : [Ciljni raziskovalni program (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"] : zaključno poročilo.

Revitalizacija degradiranih območij v turistične in
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije: Degradirana območja : [Ciljni raziskovalni program (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"] : zaključno poročilo: Authors: Metka Špes, Marko Krevs, Barbara Lampič, Irena Mrak, Matej Ogrin, Dušan Plut, Katja Vintar Mally, Ana Vovk Korže: Publisher

RUL - Analiza degradiranega prostora izbranih občin
SLOVENIJA INOBLIKOVANJE SONARAVNE RAZVOJNE STRATEGIJE EVROPSKE ZVEZE Dušan Plut Izvleček UDK 911.3:504.03=863(4-15:497.4) Zaradi okoljskih in razvojnih razlogov je Evropska zveza v prvi polovici 90. let oblikovala nov akcijski akcijski program, ki izhaja iz paradigme sonaravnega razvoja. V članku so

Funkcionalno razvrednotena območja | Okoljski …
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije. Predstaviti uspešne primere revitalizacije degradiranih območij v turistične in/ali prostočasne namene iz tujine. Predstaviti razloge za degradacijo in pregledati možnosti revitalizacije.

Degradirana območja zaradi opuščene dejavnosti | …
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije, Degradirana območja: zaključno poročilo. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v …

dLib.si - Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot
Na podlagi popisa, ki se je izvedel s pomočjo popisnih listov, je izvedena analiza degradiranih območij. Rezultate analize smo primerjali z rezultati, pridobljenimi v projektu z naslovom Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije (Špes s sod., 2011).

"". (Anónimo)